KOMENTÁŘE (10)
Odpovědět

Dobrý den! Chtěl bych se zeptat, jaká je míra podílu dotace a obce? Děkuji za odpověď. LV

  Dotace je přidělována ve výši 95 % uznatelných nákladů. Podíl obce je tedy 5 %.

Dobrý den – je možné požádat o dotaci na opravu komunikací, a to třeba jen na položení nového koberce bez úpravy podloží?

  Ano, tato dotace umožnuje využití jen částečných oprav místních komunikací. Dotace není určena na výstavbu nových místních komunikací, ale lze dotovat výstavbu nových chodníků v obci. Do oblasti podpory „Rekonstrukce a opravy místních komunikací“ také patří: demolice a následná oprava komunikací a chodníků, opravy poškození, instalace laviček, odpočívadel, informačních tabulí, odvodnění, obrubníky, úprava okolí komunikací a chodníků, vjezdy a přístupy k přilehlým objektům.

Dobrý den, můžeme žádat o dotaci na více projektů v rámci této výzvy?

  Bohužel ne. V rámci Tematického zadání lze žádat pouze o jednu Oblast podpory. Výjimku tvoří Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků, kterou lze kombinovat s Oblastí podpory Veřejné osvětlení.

Dobrý den! Zajímaly by nás možnosti oprav a rekonstrukce našeho náměstí. Můžete mi přiblížit, co přesně spadá do kategorie “Komplexní úprava veřejných prostranství“? Předem děkuji za odpověď.

  Do této kategorie samozřejmě spadá i obnova a oprava náměstí, parků a jiných veřejných prostranství.

  V této kategorii je mimo jiné např. obnova a výsadba zeleně, zvýšení podílu travnatých ploch, vodní plochy, drobný mobiliář, zpevněné plochy – náměstí, návsi, a to vč. komunikací a chodníků v rámci prostranství a nekomerční, volně přístupné rekreační plochy.

  Pro více informací kontaktujte naší zákaznickou linku na tel. čísle +420 284 007 815.

Dobrý den! Chci se zeptat, zda-li potřebujeme k podání žádosti zpracovaný projekt či stavební povolení?

  K projektům do 3 mil. Kč stačí zpracovaný rozpočet, nejlépe v RTS ceníku. Až v případě přidělení dotace se dle náročnosti projektu zpracovává celý projekt a žádost o stavební povolení. Pokud je požadovaná investiční dotace vyšší než 3 miliony Kč, je nutné požádat o posouzení hospodárnosti projektu Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)