Dotační program podpory pro výstavy v zahraničí!

Dotační program podpory pro výstavy v zahraničí!

Agentura Czechinvest již přijímá žádosti firem o dotaci na účast na zahraničních výstavách a veletrzích!

Dotace je stanovena pro míru 50% při maximální hodnotě 5 mil. Kč a je určena malým a středním firmám na pronájem, zřízení a provoz stánku, dopravu vystavovaných exponátů a pro tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích.

Dotovat lze ročně až 5 akcí; do roku 2017 tedy celkem až 15 akcí.

V praxi lze tedy dotovat např. grafický návrh stánku, výkresovou dokumentaci stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)