Dotace pro firmy v roce 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram podávání žádostí firem o dotace pro rok 2019. Jsou plánovány dotace zejména na investice do technologií a na výzkum a vývoj. Nové dotace jsou v oblasti cestovního ruchu a zlepšily se i podmínky pro investice v oblasti Průmyslu 4.0. Vysoká podpora trvá v oblasti úspor energií na budovách. Máte-li […]

Více

Aktuálně – možnosti dotací v oblasti ICT

Dotace v oblasti ICT byly rozšířeny a došlo k navýšení finanční alokace. Lze žádat o dotace na centra sdílených služeb, datová centra, vývoj software a na investice do ICT v podnicích. V projektech na modernizaci datových center je dotace 1 – 150 mil. Kč. Do způsobilých nákladů patří mimo jiné pozemky, stavby, investice do hmotného […]

Více

Nový Harmonogram dotací MPO ČR pro firmy do konce roku 2018

Rádi bychom Vás informovali o novém harmonogramu MPO ČR v oblasti dotací ze Strukturálních fondů EU. U řady programů dochází k navýšení finanční alokace. Jsou zařazeny i nové programy. Zároveň byly již zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace na výzkum a vývoj a nákup technologie. Je zřejmá snaha MPO ČR urychlit a zlepšit čerpání […]

Více

Dotace na zpracování vlastních druhotných surovin

Rádi bychom Vás informovali o dotaci na získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě. Dotace je určena na investice do moderní technologie, která umožní firmě  zpracovávat vlastní druhotné suroviny tak, aby je bylo možno využít k další výrobě ve firmě. O dotaci ve výši 25 – 45% mohou žádat firmy  bez rozdílu velikosti […]

Více

Dotace na výstavbu, nástavbu nebo přístavbu podnikatelské nemovitosti

Dotace umožňuje získat finanční podporu na nástavby, přístavby a novou výstavbu budov s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů. V případě nástavby nebo přístavby může být objekt v nájmu. Dotace pro firmy do 50 zaměstnanců je 80%, do 250 zaměstnanců […]

Více

Dotace na nákup strojů a zařízení

Dotace je určena na zakoupení výrobní technologie, strojů a zařízení.  S vyjímkou území Hl. města Prahy lze realizovat investice na celém území ČR.  Žádat o dotaci mohou firmy bez rozdílu velikosti. Dotace je 45% pro malé firmy, 35% pro střední firmy a 25% pro velké firmy. Maximální dotace je 200 mil. Kč a minimální 1 […]

Více

Dotace Průmysl 4.0 – úspora pracovních sil

Dotace Průmysl 4.0 je zajímavá zejména pro firmy, které řeší nedostatek pracovních sil k zajištění stávající výroby, nebo k jejímu rozšíření a zefektivnění. Je zaměřena na zavádění systémů a prvků automatizace, robotizace a digitalizaci výrobních a nevýrobních procesů ve firmě. Lze dotovat například investice do manipulace s materiálem při výrobě prostřednictvím robotizace nebo například zavádění systémů […]

Více

Investice pro výzkum a vývoj

Dotace je určena na nákup technologického vybavení, přístrojů a dalšího zařízení pro pracoviště firmy kde probíhá nebo bude probíhat firemní vývoj nebo výzkum. Dotaci lze v určité míře využít také pro úhradu nákladů na stavbu nebo rekonstrukci a na zakoupení budov a pozemků. Dotace je je 50% z uznatelných nákladů, minimálně 2 mil. Kč a […]

Více

Aktualita pro I. čtvrtletí 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo 14.11.2017 aktualizovaný Harmonogram dotací. Informujeme Vás o změnách v harmonogramu u vybraných dotací u kterých je plánováno zveřejnění výzev v 1. čtvrtletí 2018. V programu dotací na Vysokorychlostní internet dochází k přesunu II. výzvy plánované k vyhlášení v prosinci 2017 na duben 2018. V programu Nemovitosti – Finanční nástroj […]

Více

DOTACE FOTOVOLTAIKA

Dotace je určena zejména pro firmy ve zpracovatelském průmyslu. Výše dotace je závislá na konkrétním dotačním projektu a může být až 80% z vynaložených nákladů. Nelze dotovat projekty na území HL. města Prahy. Vyšší zájem o tento typ dotace vychází z ekonomického hodnocení investice, kde vychází návratnost, s dotací, na cca 5 let. V technickém […]

Více