Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP!

MŽP již minulý týden vyhlásilo texty výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. V novém programovém období v rámci OPŽP lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. odpady a materiálové toky, […]

Více