Firmy projevují zájem o fotovoltaiku

Možnost dotací na zakoupení fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny, zejména pro vlastní potřebu, využívá stále více firem ve zpracovatelském průmyslu. Podpora dotačního programu MPO ČR případně umožňuje i efektivně kombinovat dotaci na panely s dotací na pořízení pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci elektrické energie. Dotace je až 60 – 80% z uznatelných nákladů projektu […]

Více

Dotace na nákup strojního vybavení

Ministerstvo průmyslu ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí firem o dotaci na nákup strojního vybavení v programu Inovace. Dotace je 25 – 45% z uznatelných nákladů, min. 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč. Dotovat lze projekty na celém území ČR, mimo HL. město Prahu. Hlavním kritériem pro schválení dotace je míra inovativnosti produktu […]

Více

Dotace na snižování emisí v ovzduší

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace pro firmy plánující opatření ke snížení emisí a znečištění ovzduší. Dotace je určena na náklady spojené s náhradou nebo rekonstrukcí zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC. Dále na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení […]

Více

Dotace na vývoj software

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje mimořádně, ještě v tomto roce, příjem žádostí firem o dotace ze SF EU na vývoj software. Tato výzva by měla být poslední v tomto plánovacím období tj. do roku 2020. Dotace je určena zejména na mzdy členů vývojového týmu (včetně pojistného), služby expertů (dodávky služeb jiných stran), HW a […]

Více

Dotace na nákup elektromobilu a rychlonabíjecí stanice

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo pro podnikatele zejména ve zpracovatelském průmyslu dotace na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic. Dotaci lze získat na malá užitková vozidla, osobní vozidla, minibusy a nákladní vozidla. Výpočet výše dotace je poměrně složitý a tak uvádíme příklad: výdaje za nákup elektromobilu kategorie M1(osobní) jsou 700 000,- Kč bez DPH. Výše […]

Více

Dotace na skladování elektrické energie

Firmy mohou nově žádat o dotaci na zařízení pro skladování elektrické energie. Jde o systémy pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci energie, vyrobené fotovoltaickými panely. Dotace je až 80% vynaložených nákladů. Plánovaný příjem žádostí je od srpna 2017. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR tak rozšiřuje využití Strukturálních fondů EU mimo již fungující dotace, například na […]

Více

Nové dotační výzvy v průmyslu vyhlášeny

MPO ČR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy k podávání žádostí o dotace v programech Marketing, Školící střediska, ICT a Nemovitosti. Výzvy obsahují některé změny oproti minulému období a příjem žádostí bude zahájen v průběhu listopadu 2016. Očekává se velký zájem firem a je pravděpodobné, že určené prostředky nebudou pokrývat požadavky na dotace. Implementační agenturou pro nové období je […]

Více

Potenciál OPPIK

Podle aktuálního harmonogramu OPPIK bude 2. výzva programu Potenciál vyhlášena již v říjnu letošního roku. Tento program umožňuje firmám založit a vybavit vlastní vývojové pracoviště, přičemž dotace bude činit 50% způsobilých výdajů. Pro malé a střední podniky je zde možnost úhrady služeb pro výzkum a vývoj a mzdových nákladů vývojových pracovníků absolventů. Minimální výše investice pro […]

Více

Aktuality v dotací pro rok 2016

V minulých dnech byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotace v působnosti MPO ČR. Příjem většiny žádostí začíná od října či listopadu 2016. V některých programech došlo k významnému navýšení finančních alokací. Spolu s plánovanou změnou některých kritérií budou v letošním roce příznivější podmínky pro získání dotace oproti dalším letům. Pokud uvažujete o dotaci […]

Více

Nové dotace v průmyslu se blíží

Dle harmonogramu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR budou již od tohoto měsíce zveřejňovány výzvy k předkládání žádostí o dotace v programovém období 2014-2020. Žádosti se budou předkládat od října 2016 s plánovaným vyhodnocení na jaře 2017. Předpokladem je ale vyhodnocení žádostí o dotace které byly předkládány koncem roku 2015 a které dosud, ve většině, vyhodnoceny […]

Více