Výběr dodavatele v novém dotačním období (OPPIK)!

V novém dotačním (programovacím) období budou opět platit Pravidla pro výběr dodavatele, a to pro ty, kteří nemají povinnost postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Nové období znamená nová Pravidla, a proto Vám přinášíme soupis několika hlavních změn oproti podmínkám výběru v období 2007-2013. Oznámení je uveřejňováno na „Věstníku veřejných zakázek“ Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována přes […]

Více

Dotační program podpory pro výstavy v zahraničí!

Agentura Czechinvest již přijímá žádosti firem o dotaci na účast na zahraničních výstavách a veletrzích! Dotace je stanovena pro míru 50% při maximální hodnotě 5 mil. Kč a je určena malým a středním firmám na pronájem, zřízení a provoz stánku, dopravu vystavovaných exponátů a pro tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích. Dotovat lze ročně až […]

Více

Dotace pro VÝZKUM A VÝVOJ ve firmách!

V pátek 26. června byl  vyhlášen další program podpory výzkumu a vývoje ve firmách. Jde o program v rámci  OP PIK – Aplikace. Již dříve byl zveřejněn  program  TRIO, také  v gesci MPO ČR. Navazuje se tak na předešlé úspěšné  dotační programy. Programy jsou určeny zejména firmám převážně na mzdové náklady při vývoji a výzkumu. Lze dosáhnout až […]

Více

Podejte žádost o dotaci prostřednictvím portálu MSSF2014+!

Od minulého týdne je možné podávat předběžné (registrační) žádosti do programu OPPIK! K podávání slouží žadatelům portál MSSF2014+ (www.mssf.cz) s aplikací ISKP (Informační systém koncového příjemce), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro úspěšné podání žádosti je nejprve nutné provést dvoustupňovou registraci – zadáte přihlašovací údaje a následně obdržíte ověřovací kód ve formě SMS. Registrace je následně dokončena […]

Více

Dotační peníze firmám již pro letošní rok!

Vyhlášený příjem žádostí o dotace pro firmy od 1. června umožňuje za určitých podmínek získat dotaci i na investice realizované již ve druhém pololetí roku 2015. To se odvíjí od konkrétních termínů přijímání žádostí o dotace. Předběžné žádosti se předkládají do konce srpna. Po odsouhlasení této žádosti poskytovatelem dotace je možné (při splnění dalších podmínek) již […]

Více

Dotace pro firmy byly vyhlášeny!

MPO ČR jako první resort zveřejnilo výzvy k příjmání žádostí o dotace! Tyto dotace využijí hlavně podnikatelské subjekty v průmyslu. Výše dotace jsou -na základě druhu programu a velikosti firem- až 50 %! Příjem většiny žádostí začíná v prvním týdnu měsíce června 2015 a jejich implementace je určena zejména pro investice v letech 2016-2018. V […]

Více