YouTube INFORMÁTOR

Přinášíme Vám nový způsob předávání aktuálních informací o dotacích pro firmy. Spojeni předávání informací vizuálním způsobem s krátkým textem šetří významně váš čas a zrychluje orientaci, zda je některá z dotací pro vás zajímavá. Navazujeme na osvědčený a několik let provozovaný systém mailového INFORMÁTORA, který nyní využívají stovky firem. Připravili jsme s našimi klienty již […]

Více

Dotace na výstavbu, nástavbu či přístavbu firemní budovy

Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám získat dotací také na nástavbu a přístavbu podnikatelské nemovitosti s vyšším energetickým standartem ke stávajícím budovám, nebo i na novou výstavbu energeticky efektivních budov. Výše dotace je, podle velikosti firmy, 80 -60%. Minimální dotace je 200 000,- Kč a maximální dotace na jednu žádost […]

Více

Dotace pro firmy na zpracování odpadu na druhotné suroviny

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo výzvu v oblasti zpracování odpadů firem. Dotace je zaměřena na zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků. Dotační projekt musí být […]

Více

Firmy projevují zájem o fotovoltaiku

Možnost dotací na zakoupení fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny, zejména pro vlastní potřebu, využívá stále více firem ve zpracovatelském průmyslu. Podpora dotačního programu MPO ČR případně umožňuje i efektivně kombinovat dotaci na panely s dotací na pořízení pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci elektrické energie. Dotace je až 60 – 80% z uznatelných nákladů projektu […]

Více

Dotace na nákup strojního vybavení

Ministerstvo průmyslu ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí firem o dotaci na nákup strojního vybavení v programu Inovace. Dotace je 25 – 45% z uznatelných nákladů, min. 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč. Dotovat lze projekty na celém území ČR, mimo HL. město Prahu. Hlavním kritériem pro schválení dotace je míra inovativnosti produktu […]

Více

Dotace na snižování emisí v ovzduší

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace pro firmy plánující opatření ke snížení emisí a znečištění ovzduší. Dotace je určena na náklady spojené s náhradou nebo rekonstrukcí zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC. Dále na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení […]

Více

Dotace na vývoj software

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje mimořádně, ještě v tomto roce, příjem žádostí firem o dotace ze SF EU na vývoj software. Tato výzva by měla být poslední v tomto plánovacím období tj. do roku 2020. Dotace je určena zejména na mzdy členů vývojového týmu (včetně pojistného), služby expertů (dodávky služeb jiných stran), HW a […]

Více

Dotace na nákup elektromobilu a rychlonabíjecí stanice

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo pro podnikatele zejména ve zpracovatelském průmyslu dotace na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic. Dotaci lze získat na malá užitková vozidla, osobní vozidla, minibusy a nákladní vozidla. Výpočet výše dotace je poměrně složitý a tak uvádíme příklad: výdaje za nákup elektromobilu kategorie M1(osobní) jsou 700 000,- Kč bez DPH. Výše […]

Více

Dotace na skladování elektrické energie

Firmy mohou nově žádat o dotaci na zařízení pro skladování elektrické energie. Jde o systémy pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci energie, vyrobené fotovoltaickými panely. Dotace je až 80% vynaložených nákladů. Plánovaný příjem žádostí je od srpna 2017. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR tak rozšiřuje využití Strukturálních fondů EU mimo již fungující dotace, například na […]

Více

Nová dotace na vzdělávání

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Dotace je ve výši 85% z uznatelných nákladů na vzdělávání měsíčně max. 500 000,- Kč a ročně max. 6 000 000,- Kč. Uznatelnými náklady je i refundace mzdových nákladů v max. výši 176,- Kč/hodinu. Podporovanými typy vzdělávání je další profesní vzdělávání, odborné i […]

Více