Nové dotační výzvy v průmyslu vyhlášeny

MPO ČR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy k podávání žádostí o dotace v programech Marketing, Školící střediska, ICT a Nemovitosti. Výzvy obsahují některé změny oproti minulému období a příjem žádostí bude zahájen v průběhu listopadu 2016. Očekává se velký zájem firem a je pravděpodobné, že určené prostředky nebudou pokrývat požadavky na dotace. Implementační agenturou pro nové období je […]

Více

Potenciál OPPIK

Podle aktuálního harmonogramu OPPIK bude 2. výzva programu Potenciál vyhlášena již v říjnu letošního roku. Tento program umožňuje firmám založit a vybavit vlastní vývojové pracoviště, přičemž dotace bude činit 50% způsobilých výdajů. Pro malé a střední podniky je zde možnost úhrady služeb pro výzkum a vývoj a mzdových nákladů vývojových pracovníků absolventů. Minimální výše investice pro […]

Více

Aktuality v dotací pro rok 2016

V minulých dnech byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotace v působnosti MPO ČR. Příjem většiny žádostí začíná od října či listopadu 2016. V některých programech došlo k významnému navýšení finančních alokací. Spolu s plánovanou změnou některých kritérií budou v letošním roce příznivější podmínky pro získání dotace oproti dalším letům. Pokud uvažujete o dotaci […]

Více

Nové dotace v průmyslu se blíží

Dle harmonogramu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR budou již od tohoto měsíce zveřejňovány výzvy k předkládání žádostí o dotace v programovém období 2014-2020. Žádosti se budou předkládat od října 2016 s plánovaným vyhodnocení na jaře 2017. Předpokladem je ale vyhodnocení žádostí o dotace které byly předkládány koncem roku 2015 a které dosud, ve většině, vyhodnoceny […]

Více

Nový harmonogram

Byl zveřejněn nový harmonogram příjmu žádostí o dotace zejména pro firmy ve zpracovatelském průmyslu. Příjem většiny žádostí o dotace  je od září 2016 do konce roku. Došlo také k úpravám alokace finančních prostředků na jednotlivé výzvy.Oproti poslední výzvě byly posíleny plánované finančních prostředky v program Úspory energií o 1 miliardu Kč na celkových  6 miliard […]

Více

Dotace na výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR  informovala, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena dne 15. března 2016. O dotaci mohou žádat firmy a výzkumné organizace v ČR včetně HL. města Prahy. Lze získat dotaci zejména na mzdové a ostatní neinvestiční náklady až do výše 60% po 2 – 4 roky […]

Více

Dotace na výstavy a veletrhy

Dle harmongramu agentury Czechinvest  se blíží termín předkládání žádostí o dotace na náklady související s účastí na zahraničních výstavách a veletrzích v zahraničí.  Program je určen pro firmy do 250 zaměstnanců a výše dotace je 50%. O dotaci lze žádat na výstavy a veletrhy plánované v dalších třech letech. Žádost je  administrativně poměrně náročná a proto je vhodné […]

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace na výzkum a vývoj

MPO ČR zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o dotace pro firmy na výzkum a vývoj v programu TRIO. Jde zejména o dotace na neinvestiční náklady, např. mzdové a ostatní náklady spojené s výzkumem a vývojem ve firmách. Dotace číní až 60%. Délka projektů by měla být více jak 2 roky s přesně stanoveným cílem, kterého se má dosáhnout. Dotace […]

Více