Významné zvýšení dotací v PRŮMYSLU!

Ministerstvo průmyslu ČR zveřejnilo texty výzev pro podávání dotačních žádostí. Oproti minulému dotačnímu období došlo k výraznému zvýšení dotace u dotačních projektů firem na úspory energií: Firmy do 50 zaměstnanců mohou nově získat dotace v míře až 65 %. Firmy do 250 zaměstnanců mohou získat až 55 % dotace. Firmy s vyšším počtem zaměstnanců mohou získat dotace v […]

Více

Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP!

MŽP již minulý týden vyhlásilo texty výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. V novém programovém období v rámci OPŽP lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. odpady a materiálové toky, […]

Více

Ministerstvo průmyslu ČR zveřejnilo texty výzev!

Dne 29. dubna 2015 byl Evropskou komisí schválen Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK). V návaznosti zveřejnilo MPO ČR  texty výzev pro většinu programů OP PIK. Jedná se zejména o Inovace, Úspory energií, Potenciál, Nemovitosti, Vývoj software, Aplikace a další. Žádosti o dotace se budou předkládat již od června 2015. […]

Více